Salaris administratie

Voor diverse ondernemingen verzorgen wij de volledige salarisadministratie. Ook voor uw bedrijf, ongeacht het aantal werknemers, kunnen wij u de salarisadministratie uit handen nemen.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verzorgen van de maandelijkse salarisstroken aan de hand van de door u opgegeven mutaties;
  • het verzorgen van EersteDagsMeldingen;
  • het verzorgen van de aangifte Loonheffingen;
  • het verzorgen van de jaarverwerking;
  • het aanleveren van diverse output zoals journaalposten etc.

Wij verzorgen de salarisadministraties middels het softwarepakket WinSalar