Financial Control

Iedere ondernemer wil graag meer inzicht in de financiële gang van zaken van zijn onderneming. Als u intern niet de mogelijkheid heeft dit inzicht te verkrijgen door personeelsgebrek, tijdsgebrek of andere redenen, dan kunnen wij dit voor u verzorgen.
Naast de normale (interne) verwerking van de boekingsbescheiden kunnen wij diverse werkzaamheden voor u verrichten. Denk hierbij aan:

  • Het opstellen van een taakstellende begroting voor het kalenderjaar en komende jaren;
  • het periodiek samenstellen van de tussentijdse cijfers waartoe een vergelijking van de realisatie en de begroting en een nadere analyse van de afwijkingen behoort;
  • Het analyseren van de diverse kosten, structuren en administratieve organisatie zodat een maximaal gewenst resultaat mogelijk is;
  • het begeleiden van financieringsaanvragen;
  • het overleg met banken en verzekeringsmaatschappijen;
  • het samen met u overleggen waar de onderneming over een aantal jaren zou moeten staan om de onderneming zo maximaal mogelijk over te dragen aan een eventuele koper;
  • het niet alleen kijken naar het verleden maar met name naar het nu en de toekomst;
  • het samenstellen van de jaarrekening en eventueel bijbehorende belastingaangiften.